2009. március 31., kedd

Construma, Construma...

Nagyon nagy munkával, de elkészült a stand... Felkészülten várjuk a látogatókat... Lesz biokandalló is!

Már csak 12 óra a találkozásig!

Emlékeztetőül: A. épület 213/b stand.

"Passzívház egy kézből!"

Construma 2009 hamarosan...

Már csak egyet kell aludni, és találkozunk a Construma Építőipari szakkiállításon!

Mi mindent fogunk ott csinálni?

1. A Passzívházteam mérnökcsapata (passzivhazteam.hu) nagy érdeklődéssel várja az Ön kérdéseit!

Addig is válaszolunk frissen érkezett kérdéseikre:


"A látogatók kaphatnak felvilágosítást az elektromágneses erőterek fizikai hatásairól, ezek élettani jellemzőiről, és mindezek hatásfokáról?"
A téma igen érdekfeszítő, és aktuális. Sajnos kissé "asztal alá söpört". A csapat néhány tagja már ismerkedett a kérdéskörrel. Mégis a legjobb szakmai tanácsadást a memon cég honlapján találja, ami egyelőre sajnos még csak német nyelven áll rendelkezésre, de kérésére megadjuk a témában jártas hazai szakember elérhetőségét. Minimális tájékoztatást a standunkon is adunk, a kapcsolódó prospektusokkal azonban nem rendelkezünk.

"Igaz, hogy standjukon a hőképfotózással is meg lehet ismerkedni?"
2. Igaz. Szeretnénk bemutatni, az egyik olyan mérőeszközt, mellyel jól vizsgálható egy épület energetikai teljesítménye, megkereshetők hőhídjai.
Sőt, talán hazaviheti saját hőképfotóját is!
3. Szakembereink márkafüggetlen módon terveznek passzívházakat. A kiállításon emiatt több cég passzívházhoz kapcsolódó termékével is megismertetjük a látogatót. Reményeink szerint részletes bemutatásra kerül az a széles termékskála, amely magyarországi építőket, építettetőket, tervezőket segíti.
4. A standunkon kapható lesz a "Passzívház csomópontok felhasználóknak" című lektorált szakmai anyag.

2009. március 30., hétfő

Construma 2009

Már csak kettőt kell aludni, és találkozunk a kiállításon!
A Passzívházteam mérnökcsapata felkészülten várja látogatását!
Gyűjtse össze valamennyi kérdését a passzívházakkal kapcsolatban, és egy helyen választ kaphat mindazokra!

2009. március 29., vasárnap

Konferenciabeszámoló

Tegnap (03.28.) részt vettem a Fidesz "Felelősséggel a környezetünkért" című konferenciáján, melynek célja a párt környezet- és természetvédelmi stratégiája alapelveinek bemutatása volt.

Elhangzott pár érdekes adat:
- Magyarország gáz-importfüggősége 73 %-os, a jelenlegi fejlődési irányokon nem változtatva ez 2020-ig 85 %-ra is felszökhet (ahelyett, hogy csökkenne).
- Az itthoni 4 millió háztartásra jutó lakásállomány pusztán 0,001 %-a kerül évente felújításra.
- 2009-ben a gázártámogatást 82 milliárd forintra becsülik, ami irdatlanul nagy összeg, ahhoz képest, hogy milyen csekély támogatást kap az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások preferálása.
- Egységnyi GDP előállításához Magyarországon szinte kétszer annyi energia kerül felhasználásra (4,7 kWh), mint Nyugat-Európában (2,5 kWh).

A stratégia a "Környezetbiztonság" fogalom köré szerveződik, ezt tekinti általános célnak és ebből következteti le az egyes részterületeket, úgy mint vízbiztonság, energiabiztonság, klímabiztonság, levegőminőség és zajvédelem, hulladékgazdálkodás, talajaink állapota és veszélyes vegyi anyagok.

Erről megjelent egy mintegy 40-oldalas szakpolitikai füzet is, melynek energiabiztonságról szóló fejezetében szerepel: "Az energiapolitikánk alapja: diverzifikáció és ellátásbiztonság. Szükséges az állam energetikai politikájának újrafogalmazása, illetve az energiafelhasználás optimalizálása. Támogatni fogjuk az energiatakarékos építési technológiák, valamint a környezetbarát fűtési rendszerek széles körben történő alkalmazását." A dokumentumban többször is szerepelt a megelőzés, takarékosság és hatékonyság, mint alapelvek említése.

Debreczy Zoltán

Passzívházzá alakítás

Nagyon sok esetben egy már meglévő épület átalakítására van igény. A Passzívházteam szakemberei az utóbbi napokban több ilyen jellegű egyeztetést is folytattak: Ócsa (03.11-12.), Győr (03.13.), Székesfehérvár (03.13.), Karcag (03.24.).

Egy meglévő épület mindig nagy kihívások elé állítja a passzívháztervezőt. Ilyen nehézséget jelent az ablakok helyzete, azok mérete, az épület nem kedvező tájolása, a túlzottan tagolt épületforma. Szinte minden esetekben lehetőség van passzívházzá alakításra, de a bekerülési költség erőteljesen függ az alapadottságoktól. Emiatt egy meglévő épület átalakítása fajlagosan nagyobb költségek elé állítja a tulajdonosokat, mint egy újonnan készülő passzívház esetén. A szükségessé váló többlet-hőszigetelés, az átépített nyílások, bontások, mind-mind a ráfordítandó pénzösszeg növekedését jelentik. Emiatt a sikeres átalakítás egyik záloga, hogy állami támogatáshoz lehessen jutni az ilyen beruházások esetén. Ehhez kapcsolódóan már a törvényalkotóknak rendelkezésére áll egy rendelet-tervezet, de ennek megszavazása sajnos jó ideje várat magára.

Egy meglévő épület passzívházzá alakításának nagy előnye azonban, hogy az épület már rendelkezésünkre áll, szerkezetei elkészültek, a beruházás teljes összege így mégis viszonylag alacsony. Az áttervezés azonban szinte bizonyosan engedélyköteles (tartószerkezeteket, homlokzatokat érintő átalakítás következik be).

A napokban (03.25.) történt egyeztetés egy Szigethalmon létesülő családi ház tervei felett. Az építtető és a Passzívházteam tanácsadója az eredeti tervek kisebb-nagyobb módosítása mellett döntött. Így lehetőség nyílik a passzívház minőség elérésére. A tervezés részeként PHPP-számítások is szükségeltetnek. Az ilyen átalakításokat természetesen a mindenkori építésztervezővel is egyeztetni szükséges.

2009. március 28., szombat

Ki a jó passzívháztervező?

Egy friss kérdésre ("Mostanában sokan próbálnak munkához jutni azzal, hogy meglovagolva a passzívházak körüli nagy érdeklődés keltette hullámokat passzívház tervezőnek, kivitelezőnek hirdetik magukat. Laikusként mire kell figyelni, ha tervezőt keresek?") az alábbikat válaszoljuk:
Induljunk ki azokból az alappillérekből, amelyek a passzívház nélkülözhetetlen összetevői és ezért ezek teljesítése a feltétele annak, hogy valaki / valakik alkalmasak legyenek egy megfelelő passzívház-terv elkészítésére:
1. A passzívház működésének elvi ismerete.
Idehaza még nem indult el a nagybani passzívházépítés. A műszaki szabályozás és a jogszabályi háttér jelenleg még nem alkalmas arra, hogy könnyedén tervezhetőek legyenek ilyen épületek. A téma igazán hatékony népszerűsítése is még csak most kezdődött. Azonban már több nagysikerű, óriási látogatottságú konferencia is lezajlott a témában (többek között a Passzívházteam cégeit, a témában jártas más cégeket is tömörítő Magyar Passzívház Szövetség szervezésében, http://www.mapasz.hu/), ahol az érdeklődő tervezők és kivitelezők képezhették magukat. A tervezőknek szóló passzívházoktatás jelenlegi helyzete elindíthat egy jó irányba tartó folyamatot (http://www.passzivhaz-akademia.hu/). Növelheti a hozzáértők számát, népszerűsítheti a passzívházépítést. Csapatunkban 5 fő végez rendszeres oktatást különféle intézményekben (http://www.bme.hu/).
2. Épületszerkezeti részlettervezés olyan szintű ismerete, ami már külön szakterület az építészeten belül. Aki biztosabbra szeretne menni, kérdezze meg, tervezője rendelkezik-e ilyen szakirányú képesítéssel.
Az általános építésztervezői / gépésztervezői képesítés önmagában nem elegendő. Szükséges, hogy a tervező / tervezőcsapat rendelkezzen a témához kapcsolható szakirányú képesítéssel. Mindenképpen egy komplex-gondolkodású, és mindent a részletekig véggiggondoló tervezőt (vagy egy ilyen emberekből álló mérnökcsapatot) kell keresni (http://www.visionepitesz.hu/). Emellett a tervező(k)nek valamennyi részletképzésre maximális igényeséggel kialakított megoldást kell találni (ablakok hézagképzése, árnyékolók helyes betervezése, hőszigetelések pontos méretezése, szigetelések precíz kialakítása). Erre a feladatra épületszerkezeti szaktervező cégek a legalkalmasabbak (számuk legfeljebb féltucatnyi). Egyik alapító cégünk kifejezetten e területen végez tevékenységet immáron 11 éve (http://www.frt-raszter.hu/). A magyarországi épületszigetelő szakmérnökök (köztük 3 kollégánk), szigeteléstervezők is nagyon javasolhatók az efajta igényes szerkezet kialakítását célzó tervek létrehozására (http://www.emsz.hu/ Épületszigetelők, Tetőfedők, és Bádogosok Magyarországi Szövetsége). Egyes szakértői területeken kutatva (épületszerkezetek, épületfizika, http://www.mek.hu/ Magyar Építészkamara) is megfelelő szakembereket találhatunk.
3. Passzívházak gépészetének tervezésére szakosodott gépésztervező mérnök.
A passzívházak gépészete meglehetősen speciális. Az ezirányú szakismereteket csapatunkon belül két kolléga is elsajátította (Nógrádi Péter, http://www.hanoplan.hu/, Debreczy Zoltán, (http://www.legkomfort.hu/).
4. Amennyiben a tervező rendelkezik PHI-minősítésű (vagyis a darmstadti Passzívház Intézet képzésén részt vett, a feltételeknek eleget tett, levizsgázott) passzívház tervezői minősítéssel, akkor a beruházás biztos kezekben van.
Európában a németországi darmstadti Passivhaus Institut (PHI) szervezésében oktatnak passzívháztervezőket. Hazánkban ilyen minősítéssel ezidáig egyetlen ember rendelkezik, kollégánk Debreczy Zoltán. Ő minősített tervezőként több magas energiahatékonyságú épület létrehozásában közreműködött.
5. A tervezőnek rendelkeznie a PHPP programcsomag (Passivhaus Projektieringspaket vagyis Passzívház tervezői Programcsomag) software-rel és tanfolyamon meg kellett tanulnia azt alkalmazni, használni. Jelenleg ezen méretező programot 3 kollégánk kezeli rutinszerűen.
6. Referenciamunkák. Mivel azonban Magyarországon egyelőre 2 db minősített passzívház épült meg, ez egyelőre nem mérvadó.
A passzívháztervező kiválasztása (megtalálása) a fentiek ellenére nem egyszerű feladat. A legjobb szakemberekből verbuválódott mérnökcsapatunk azonban rendelkezik mindazon szaktudással, ami a siker eléréséhez feltétlenül szükséges (http://www.passzivhazteam.hu/). Jelenleg 14 passzívház-munkánk van tervezés alatt.
A kivitelező keresésekor az egyik legfontosabb szempont, hogy az rendelkezzen a lelkiismeretes, és minőségi munkavégzés képességével. Emellett tudja elfogadni, betartani az alapos előkészítés után létrehozott terveket. Az általunk napi rendszerességgel végzett szakértői munkák során megtapasztalt építőipari munkamorál mellett talán ez a legnehezebb elvárás. Mindenképpen kell referenciamunkákról adatokat kérni, azt megtekinteni (ha nem is passzívházról van szó, a minőség, és az igényesség vizsgálható).
Fontos megemlíteni, hogy a passzívházak építésekor rendkívül fontos a kivitelező folyamatos ellenőrzése, és szakmai segítése. Ez csakis rendszeres tervezői művezetéssel, és hatékony műszaki ellenőrzés mellett biztosítható. Cégcsoportunk rendelkezik képesített műszaki ellenőrrel.

Construma 2009

Hamarosan megnyitja kapuit a Construma 2009 Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás (http://www.construma.hu/), amelynek középpontjában az energiatudatosság, a természetes építőanyagok alkalmazása, a környezetkímélő építés, valamint a minőség állnak. A kiállítás 2009. április 1-5. között áll a látogatók rendelkezésére.

A Passzívházteam (http://www.passzivhazteam.hu/) kiállítóként részt vesz a kiállításon. A "Passzívház egy kézből" elnevezésű standon (A.épület 213/b) az építészmérnököket, gépészmérnököket, épületszigetelő szakmérnököket, épületfizikai szakértőket, műszaki ellenőröket hadrendbe állító csoportosulás minden passzívházzal kapcsolatos kérdésre választ kíván adni.

A kiállításon társkiállítóként részt vesz a Felföldi Kft. is (http://www.thermoflocinfo.hu/), mely szórt cellúlóz forgalmazásával és bedolgozásával foglalkozik. Ezen hőszigetelés és a kapcsolódó technológia hézagmentes bedolgozás válik lehetővé, mely ezáltal az épület hőveszteségeit minimalizálja. A nagy hőtároló kapacitás pedig a nyári túlmelegedést gátolhatja meg. Az alapanyag újrahasznosított fekete-fehér napilap (újságpapír). Emiatt ez az egyik "legkörnyezetkímélőbb" hőszigetelés. A cég jóvoltából a standon hőkamerás bemutatók is zajlanak, melynek során a látogatók megismerkedhetnek a készülékkel és az ilyen vizsgálatok előnyeivel. Egy játék keretében a látogtók ajándékot kapnak.

A másik meghívott cég a Woodgroup Kft. (http://www.woodgroup.hu/), mely elsősorban igényes faanyag választékával, károsanyagkibocsájtás-mentes anyagaival, minőségi szaktanácsadással, faanyagok beépítésére vonatkozó tervezői segédlettel áll a passzívházépítők rendelkezésére. A cég jónéhány speciális falminta bemutatásával segíti a tervezőket és az építkezőket.

Mennyivel kerül többe?

Ez talán az első olyan kérdés, mely mindenki fejében megfordul, ha valami új, jobb, (itthon még kevésbé) ismert dologról van szó. Idézném kollégámat, aki az előző bejegyzésben ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy a passzívház minőség mennyivel kerül többe?:
"A passzívházak esetleges többletköltsége sok tényezőtől függ. Egy átlagos 120-140 m2-es családi ház esetében 0-20 %-os többletköltséggel számolhatsz azonos kialakítású épület esetén. Megfelelő tömegformálással, kedvező tájolással és még számos tényező gondos figyelembevételével a különbözet 0-5 %-ig csökkenthető."

Valóban. Átlagosan mondjuk 8-10 % a felár. Úgyhogy a kör kissé beszűkült, de még mindig eléggé nyitott a kérdés, ha arra az "attól függ"-re gondolunk. Itt jelentkezik a legelső különbség a passzívház és a hagyományos építés között: a LEGELSŐ lépéstől, a gondolattól és szándéktól fogva célszerű konzultálni passzívháztervezővel ahhoz, hogy a legkisebb többletköltséggel tudjuk megvalósítani a kívánt beruházást.
Megvette már a telket? Ha nem és passzívházban (is)gondolkodik, beszéljünk arról, milyen a legideálisabb tájolás passzívház esetén. Ha már Öné álmai laposa (hegyoldala vagy bármi), nézzük meg az adottságoknak legmegfelelőbb elrendezést. A kör tovább szűkíthető egészen odáig, hogy meglévő épületből csináljunk passzívházat. De ez nem jelenti azt, hogy utóbbi jár arányában a legmagasabb többletköltséggel.
Ebből talán érezhető, hogy sok tényezős a dolog, ami az árat befolyásolja és ezért kíván erre specializált szakértelmet. Egy biztos: ahhoz, hogy a "legolcsóbban" megússza, minél előbb kell a konkrét épületet elemezni, méghozzá az építésztervezőnek ÉS a gépésztervezőnek. Itt nincs olyan, hogy majd az engedélyezési terv készítésének közepén megkérdezzük a gépész kollégát, hogy rá tudna-e majd nézni, mert van 1-2 kérdésünk. A passzívháztervezés másik ill. legalapvetőbb jellemzője, hogy a házat a benne foglaltatott gépészeti és elektromos szerelvények 100%-os figyelembevételével kell TERVEZNI (nem úgy, hogy besaccoljuk, hogy oda talán még majd teszünk...meg legfeljebb bevéssük...). Vagyis itt nem lehet megúszni a kiviteli terv készítését, ahogyan azt Magyarországon előszeretettel teszik költségcsökkentés címszóval. A passzívház az "utolsó szögig" létezik már papíron. Ez alapfeltétele BÁRMILYEN jó minőségben elkészülő háznak. (A következő pedig a műszaki ellenőrzés felügyelete alatt végzett kivitelezés. De ez már egy másik bejegyzés témája.)

2009. március 27., péntek

Lépjen be bátran!

Üdvözöljük webnaplónk oldalain, melyeket honlapunk és hírleveleink kiegészítésének szánunk. Itt ellátjuk Önt naprakész információkkal a passzívházak tervezésével és ellenőrzött kivitelezésével kapcsolatban. Írunk arról, mi foglalkoztat minket a passzívházak megvalósítása során, milyen új passzívház beruházásokon dolgozunk. Megszólaltatunk más szakembereket, akik a témában jártasak és olyan beruházókat, akik már élik a passzívházat.

Legyen a vendégünk, ha
- kiváncsi, milyen az a ház, ahol nem kell hagyományos módon fűteni,
- ha aggasztja a globális felmelegedés,
- ha szeretné gázszámlája árát a családjára és magára költeni,
- ha fel szeretné újítani otthonát, de még tanácstalan, hogy merre induljon,
- ha építkezést tervez, legyen az lakóház, középület, ipari vagy mezőgazdasági épület,
- Ön kivitelező vagy építész tervező és szeretne többet megtudni a passzívház-minőségű építés feltételeiről.

Kérdéseikre szívesen válaszolnak a Passzívházteam munkatársai:

Debreczy Zoltán (Magyar Légkomfort Társaság)
gépészmérnök, szellőzéstervező, PHI által minősített passzívháztervező

Farsang Attila (FRT Raszter Építésziroda Kft.)
okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök,
okl. mérnöktanár, épületfizikai- és épületszerkezeti szakértő,
műszaki ellenőr, épületszerkezeti szaktervező

Hiri Zsolt (Vision Építésziroda Kft.)
okl. építészmérnök

Nagy Mihály (Vision Építésziroda Kft.)
okl. építészmérnök, vezető tervező

Nógrádi Péter (Hanoplan Kft.)
okl. gépészmérnök

Reisch Richárd (FRT Raszter Építésziroda Kft.)
okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök,
épületszerkezeti szaktervező, egyetemi adjunktus a BME Épületszerkezettani Tanszékén

Takács Balázs (FRT Raszter Építésziroda Kft.)
okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök,
épületszerkezeti szaktervező